Stem

“De stem is een belangrijk instrument om onszelf uit te drukken in de wereld. Het is tegelijkertijd een spiegel van onze innerlijke wereld. In de stem klinken onze inspiratie en kracht door, maar evenzeer onze strijd en ons ongemak.”

Uit: ‘De stem spreekt – of zingt, kraakt, zwijgt.’

Stemklachten

Stemproblemen kunnen ontstaan door een structurele of door een functionele oorzaak. Bij een structureel stemprobleem zijn er afwijkingen aan het stemapparaat zelf (bv. stemknobbels). Bij een functioneel stemprobleem is er sprake van een verkeerd gebruik of functioneren van het stemapparaat. De klachten kunnen zich uiten als: heesheid, stemvermoeidheid, stemverlies, gespannen stemgeving, stem die wegvalt, trillende stem, etc.

Hoe kan ik je helpen?

Allereerst ga ik met jou in gesprek om je stemprobleem, en de mogelijke oorzaak ervan, goed in kaart te brengen. Op basis hiervan kan ik een behandeling op maat opstellen. De behandeling kan bestaan uit:

  • Gedragsmatige stem- en ademtherapie: aanleren goede stem- en ademgewoontes
  • Manuele facilitatie van de larynx (‘stemmassage’): ontspanning/normalisatie gebied rond keel en middenrif via manuele technieken

Wanneer ik merk dat stress/een emotionele gebeurtenis een belangrijke rol speelt, gebruik ik ook:

  • Psycho-educatie rond polyvagaal theorie: werking van de nervus vagus en technieken om deze te beïnvloeden (o.a. via adem) en zo stress beter te kunnen reguleren.
  • Hartcoherentie: wetenschappelijke methode gebaseerd op ademtechnieken bij de behandeling van stress gerelateerde klachten.

Vragen over deze behandeling?